Det betyr at litt over 40 prosent av prosjektene ikke har hatt noen konkret dialog med reindriftsnæringen før de sendte inn prosjektmelding, skriver Europower.

NVE har «medvirkning fra reindriften» som et av sine kriterier for å bestemme hvilke prosjekter som skal prioriteres. Hele 19 av de 25 prosjektene skriver at de har tatt konkret initiativ til dialog, men kun 14 har altså hatt det.

Statkraft sier i en beskrivelse for to av sine prosjekter at det samlede trykket på reinbeitedistriktet fra alle aktørene har ført til at det ikke har vært mulig for dem å ha møter.