NHO mener flere bedrifter bør få dekket 90 prosent av faste utgifter