Horne hører på kritikerne i forslag til felles likestillingslov