400.000 nordmenn bruker medisin for psykiske lidelser