Selvtester som blir avlest for sent, kan gi falske positive prøvesvar