Sivilforsvaret settes inn i testing og vaksinering