Norge gir 3 milliarder til utviklingsfond for de fattigste landene