Helse sør-øst: Utfordrende situasjon ved flere sykehus