Flere analytikerne mener nå et Tyskland er over den verste kneika.

I sin siste vurdering av utviklingen i økonomien de kommende månedene sier den tyske regjering at det er tegn på at økonomien snur. Men noen sterk framgang er ikke ventet ennå.

I siste kvartal 2023 hadde det tyske bruttonasjonalproduktet falt med 0,5 prosent sammenlignet med samme periode året før. Året 2023 sett under ett viste en svak resesjon på 0,2 prosent.

Den økonomiske veksten i Frankrike i første kvartal 2024 doblet seg fra siste kvartal i fjor. Veksten landet på 0,2 prosent, mot 0,1 prosent i fjerde kvartal.

Det franske statistiske byrået INSEE sier at det har vært økende etterspørsel innenlands, særlig på områdene matvarer og energi. Husholdningenes forbruk økte fra 0,2 prosent i fjerde kvartal til 0,4 prosent i første kvartal i år.