Torsdagens snittpris per kWh er 0,1 øre høyere enn onsdag og 18,2 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen torsdag på 1,063 kroner per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 15,2 øre lavere enn onsdag og 12,4 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørøst- og Sørvest-Norge vært 1,53 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,063 kroner, dekkes 30,01 øre.

Minsteprisen blir på 78,3 øre per kWh mellom klokken 14 og 15 og er den laveste i landet.