Ifølge 110-sentralen i Møre og Romsdal fikk de melding om at hvithvalen svømte i ring etter å ha viklet seg inn i tauverk. Brannmannskap fra Molde og Vestnes rykket ut i brannbåtene for å hjelpe.

– Dyret er frigjort fra tauverket og kommet seg videre på sin ferd, skrev 110-sentralen på Twitter klokken 12.54.