– På grunn av mye nedbør og vind i Norden falt kraftprisen i sørlige Norge over 60 prosent fra uka før, og gjennomsnittlig ukespris var på 98 øre/kWh. Dette er laveste ukespris hittil i år for sørlige Norge, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

Strømprisene har steget noe igjen denne uka.