Stoltenberg: Engelsk virusvariant vil utgjøre over halvparten av positive prøver innen kort tid