Hauglie foreslår tiltak for å få flyktninger raskere i jobb