– Personen var bevisstløs, og da vi kom fram til stedet med helsevesenet fant vi ut at han hadde stikkskader, sier innsatsleder Tonje Brandrud i Oslo-politiet.

Hun bekrefter at vedkommende er en mann i slutten av tenårene, og at ingenting per nå tyder på at han har direkte tilhørighet til området der han ble funnet. Ifølge politiet ble han funnet av vitner på stedet.

Politiet informerte først om at skadene fremsto som alvorlige, men skadegraden er senere nedjustert.

– Han fremstår lettere skadd, men er kjørt til sykehus for behandling. Vi jobber med å innhente vitneopplysninger, se gjennom video og søke etter spor, men per nå har vi ingen klar formening om hendelsesforløp eller årsak, sier innsatslederen.

Ingen er så langt pågrepet i saken. Den skadde mannen er ikke en kjenning av politiet.

– VI har flere hypoteser i saken, men ingen opplysninger om noen gjerningspersoner, så det er noe vi prøver å få mer informasjon om nå, sier Brandrud.

– Vi har gjort funn av noen gjenstander og noen våpen som kan ha blitt brukt, men vi ønsker ikke å gå i detaljer om det nå.