– Våre klienter har valgt å anke lagmannsrettens dom fordi de opplever at dommen ikke reflekterer prinsippet om uskyldspresumsjonen, sier mennenes forsvarere, advokatene John Christian Elden og Maria Hessen Jacobsen, i en pressemelding.

Anken ble fredag levert til Høyesterett og utfordrer Gulating lagmannsretts avgjørelse om oppreisningserstatning.

– Å bli frifunnet for straff, men samtidig dømt til å betale erstatning med en begrunnelse som antyder skyld, skaper en konflikt med ideen om en reell frifinnelse, sier advokatene.

Tre menn på 24, 25 og 27 år var tiltalt for gruppevoldtekt mot en kvinne i 20-årene. Hendelsen skjedde på fest i Bergen natt til 3. januar 2021. Mennene var tiltalt for å ha slått, bundet og voldtatt kvinnen, men mente at det var snakk om frivillig gruppesex.

To av mennene ble i Hordaland tingrett dømt for gruppevoldtekt, men frifunnet under dissens i Gulating lagmannsrett i april. De ble imidlertid dømt til å betale 240.000 kroner i erstatning til kvinnen.

Den tredje mannen ble enstemmig frifunnet og måtte heller ikke betale erstatning. Han ble også frifunnet i tingretten.