– Dagens læreplaner har så mange mål og temaer at elevene får en for overfladisk læring. Derfor rydder vi nå opp i skolefagene, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, da han tirsdag, på Skøyen skole i Oslo, la fram regjeringens plan for å fornye alle dagens skolefag.

Det siste året har faggrupper i hvert enkelt fag jobbet fram forslag til hva som kan kuttes ut fra pensum. De har kommet med kontroversielle forslag som å kutte ut en rekke enkeltemner i mange av fagene, tone ned historiedelen i både norsk, engelsk, musikk og kunst og håndverk og KRLE-faget.

Endrer ikke noe

Kritikk har kommet fra mange hold i to omfattende høringsrunder med til sammen 6.700 innspill. Mange har ønsket kuttede temaer inn igjen. Sanner har i hovedsak valgt å beholde de opprinnelige forslagene fra faggruppene.

– Det er mange som har kjempet for å få noe inn, og hvert initiativ for seg er fint, men jeg sier som Jan P. Syse: «Jeg er imot summen av alt jeg er for». Skal vi ta inn alt, blir det overfladisk læring, sier Sanner til NTB.

Han viser til at lærere og rektorer i lang tid har gitt tilbakemeldinger om at dagens læreplaner har for mange temaer, og de ikke har tid nok til å gå i dybden på de viktigste fagene.

De tverrfaglige emnene demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling, er også bakt inn i alle fagene.

– Dette vil gi norske elever et verdiløft, mener Sanner.

Endret KRLE-faget

Ett av fagene som departementet har endret noe, er KRLE. KrF har reagert svært negativt på forslagene om å tone ned den historiske delen av religionene og ikke lenger strukturere faget etter de fem verdensreligionene. KrF har fryktet at denne omleggingen vil gjøre at man ikke klarer å sikre at om lag 50 prosent av faget blir viet kristendomskunnskap, slik partiet har fått igjennom i forhandlinger med regjeringen.

I fagets kjerneelementer har departementet nå presisert at føringen om 50 prosent kristendom ligger fast.

– Jeg har selvsagt hatt dialog med KrF om dette, det skulle bare mangle. Jeg mener det er naturlig at den presiseringen ligger der, for den er gjeldende politikk, påpeker Sanner til NTB.

Fare for omkamper

De nytrimmede skolefagene skal tas i bruk høsten 2020. Denne høsten starter arbeidet med å lage de konkrete lærerplanene i hvert fag.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, mener det er i dette arbeidet det reelle «slaget om faget» står. Han sier faren for omkamper fremover er stor.

– Det er nå kompetansemålene skal konkretiseres, og det er mange som har ønsker og vil sikre sine felt inn i skolen. Det er en oppgave for alle å stå mot det presset og sikre at vi når målet om færre kompetansemål, sier Handal til NTB.

Vil utrede eksamen

Statsråden varslet også at dagens eksamensform og system for vurderinger skal gjennomgås for å sikre at de henger sammen med de nye fagene.

Han sier dagens system med standpunktkarakterer og eksamenskarakterer som sluttvurdering skal ligge fast, men at mulighetsrommet er stort for å prøve ut nye vurderingsformer.

– Det kan for eksempel handle om hvilke hjelpemidler du kan benytte under eksamen, om bruk av nye digitale verktøy, formen på prøvingen, hvor mange timer man skal bruke og så videre, sier Sanner.

Steffen Handal han er spent på i hvilken grad de faglige rådene vil bli fulgt opp av departementet.

– Spørsmål om eksamen og vurderinger er svært politisk, og vi ser ofte at politikerne kommer inn med ideologiske begrunnelser for sine valg, sier han.