I tillegg til flagging, blir unionsoppløsningen også markert med salutt fra Kristiansten festning kl. 12.

Svenskene aksepterte ikke vedtaket i 1905. Det ble en spent situasjon mellom Norge og Sverige, med frykt for krig mellom de to landene.

13. august 1905 ble det holdt folkeavstemning i Norge om oppløsning av unionen. Bare 184 stemte nei.

Norge fikk egen konge

Høsten 1905 godtok også svenskene unionsoppløsningen. Kong Oscar 2. frasa seg styringen over Norge 26. oktober 1905.

Da fikk Norge full selvstendighet som land.  Haakon 7. ble valgt til konge for Norge og kronet i Nidarosdomen 22. juni 1906.

Fra 1814

Unionen mellom Sverige og Norge varte fra 1814 til 1905. Norge hadde delvis selvstyre, men utenrikspolitikken ble styrt fra Sverige.

De to landene hadde også felles konge.

Kilder: Store norske leksikon, Wikipedia og kongehuset.no