Partene møtes hos Riksmekleren førstkommende mandag klokken 10, etter at forhandlingene brøt sammen 9. juni i år. Uenigheten dreier seg om en midlertidig innskuddspensjon som flere tusen ansatte i private barnehager har, i påvente av en ny og varig ordning.

Årsaken til bruddet var et krav fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta om å øke sparesatsen i overgangsordningen for innskuddspensjon for nye medlemmer i PBL fra 5 til 7 prosent.

Ved en konflikt vil i første omgang 1.321 ansatte i 112 private barnehager i Oslo, Bergen, Trondheim, Skien, Halden og Fredrikstad bli tatt ut i streik.