Ulovlig å bare sjekke menn under knivaksjon, mener jussprofessor