Økte inntekter gir redusert underskudd i Norske Skog