Barnevernet til stede da treåring ble drept på Stord