Den midlertidige bevæpningen ble innført etter lastebilangrepet i Stockholm og funn av en sprengladning i Oslo palmehelgen. PST endret palmesøndag også trusselvurderingen for et terrorangrep mot Norge fra «mulig» til «sannsynlig».

Mulig smittteeffekt

Bevæpningen ble innført som følge av at situasjonen denne helgen var uavklart og at smitteeffekten er størst den første tiden etter et terrorangrep.

Politiet mener nå at det ikke er grunnlag eller finnes hjemmel for å videreføre bevæpningen, opplyser Politidirektoratet.

– Politiet er klare til å ta opp igjen bevæpningen på kort varsel dersom dette skulle bli aktuelt, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet.

Våpen i kjøretøyene

Politiet i hele landet vil nå ha fremskutt lagring av våpen i kjøretøyene.

– Politidirektoratet har i møte med politimestre og sjefer i de aktuelle særorgan tydeliggjort at vi må opprettholde aktiviteten på andre terrorforebyggende aktiviteter. For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge, sier Smedsrud videre.