– Han åpner på mange måter opp for at ugjerningen kan være begått av én mann. Og så distanserer han seg fra at han er den mannen, sier bistandsadvokat Brynjar Meling til NTB.

Han representerer Viggo Kristiansen – mannen som sonet i 21 år for drap og voldtekter han ikke begikk og som nå på nytt er gjenstand for anklagene fra sin tidligere kamerat. Et spørsmål er om det i det hele tatt er mulig å begå handlingene i Baneheia alene og helt uten medvirkning fra andre.

– Han kunne kanskje hadde valgt å ha en strategi hvor han hevder at man måtte være to for å få det til. Men isteden peker han i retning av at det er én gjerningsmann. Fra vårt ståsted er det åpenbart at han bare peker på Kristiansen for å unngå å pådra seg ytterligere straffansvar, sier Meling.

Forsvarer Svein Holden vil unngå å forhåndsprosedere og vil derfor ikke kommentere Melings vurderinger overfor NTB.

Jan Helge Andersen (43) inntok torsdag vitneboksen i Sør-Rogaland tingrett for å forklare seg om voldtektene og drapene i Baneheia for 24 år siden. Han forklarer etter beste evne «ut fra den han husker om det som skjedde den dagen», opplyste advokat Cecilie Krogh Fornes til NTB før retten ble satt.

– Jeg ble truet til drepe eller selv å bli drept. Jeg så ingen annen utvei enn å adlyde den ordren jeg hadde fått om å drepe, svarte Andersen på spørsmål fra statsadvokat Andreas Schei.

Fastholdt forklaringen

Andersens forklaring er i det vesentligste den samme som for over 20 år siden: det var Kristiansen som var hovedmann, initiativtaker og pådriver bak voldtektene og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Kristiansen lokket jentene med seg fra badeplassen for å se på noen kattunger før handlingene fant sted, ifølge forklaringen fra Andersen. De ble tatt med til et gjenvokst og uveisomt område, praktisk talt uten innsyn fra de omkringliggende omgivelsene.

Jentene fikk vekselvis bind for øynene, i form av en genser som ble knyttet foran ansiktet. Det mente Andersen ble gjort i den hensikt at den ene ikke skulle få med seg og reagere på hva den andre ble utsatt for.

Andersen hevder at han for det meste satt med ryggen til mens kameraten alene begikk overgrep og et av drapene. Hans egen involvering skjedde først da Kristiansen truet ham med kniv til å forgripe seg på eldstejenta og kort tid etter til å drepe den yngste, ifølge forklaringen.

Viggo Kristiansen (44) er nå endelig frikjent for handlingene han ble dømt til 21 års forvaring for: drap og overgrep i Baneheia 19. mai 2000. Utfallet av den gjenåpnede straffesaken mot Andersen kommer uansett ikke til å rokke ved frifinnelsen av Kristiansen, understreket aktoratet i sitt innledningsforedrag tirsdag.

Nye DNA-bevis

Aktoratet mener DNA-bevisene i saken understøtter hypotesen om at Andersen forgrep seg på begge jentene før de ble drept.

Nye DNA-analyser av materiale som ble sikret under den opprinnelige etterforskningen i 2000, gir flere fullverdige treff og delprofiler fra Andersen på den eldste jenta. Selv om enkelte av funnene ikke utgjør en fullverdig profil, er de av en slik art at aktoratet mener den må være Andersens.

Det ble dessuten i den fornyede undersøkelsen av genmaterialet i saken gjort et funn av mannlig DNA – en Y-profil – som aktoratet også mener må være Andersens, på den yngste.

Det er derimot ikke funnet DNA fra Viggo Kristiansen verken på åstedet eller på noen av ofrene – til tross for at det var han som skal ha vært den desidert mest aktive, ifølge Andersens forklaring. Han poengterte at det også i 2000 var forvirring rundt hvor det var funnet DNA, og hvorfra det biologiske materialet kom.

– Påtalemyndigheten mener det er funnet DNA fra deg både på Lena og Stine Sofie. Har du noen forklaring på det, spurte statsadvokat Schei.

– Nei, svarte Andersen uten å utdype.

Tungt og vanskelig

Foreldrene til de to jentene var til stede i Sør-Rogaland tingrett torsdag og fikk høre hvordan Andersen i detalj forklarte hvordan han forgrep seg på og drepte Sørstrønen. Moren hennes gråt stille da Andersen beskrev drapshandlingen.

– Det er sterke ting som har kommet fram. Andersen har jo forklart seg om overgrepene og drapshandlingene, og dette var selvfølgelig tungt og vanskelig for foreldrene å høre på. Jeg tror hele salen var beveget av det man hørte, for dette var sterkt og vanskelig å høre på, sier Audun Beckstrøm til NTB.

Han er bistandsadvokat for foreldrene til Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen.

– Mye av dette er for så vidt kjent fra før, men det er spesielt å høre ham sitte i vitneboksen og fortelle om dette som han gjør nå, sier han.

Andersen nektet tirsdag straffskyld for drapet på Paulsen da rettssaken startet. Torsdag erkjente han på nytt drapet på Sørstrønen, men sto fast ved at det var Kristiansen som drepte Paulsen.