Forskning: Stor variasjon i kvaliteten på norske barnehager