Over 1.000 husstander uten strøm etter uvær i Agder