Politiet skal destruere sprengstoff i Bamble – rundt 20 boliger evakuert