Skjenkestoppen videreføres – men serveringssteder får snart åpne i Oslo-området