Utbyggere: Oslo har byggeklare tomter til bare 7.022 nye boliger