Seks av ti kjenner ikke til promillegrensen til sjøs