Hareide mener et bærekraftig velferdssamfunn må satse på barna