Byråden: Alle osloskoler åpner trolig på grønt nivå fra skolestart