– Veksthusproduksjon er svært strømkrevende, og næringen har opplevd store utfordringer som følge av de økte strømprisene. For regjeringen er det viktig å opprettholde norsk produksjon. Blomster og prydvekster er en viktig del av økonomien og grøntproduksjonen i veksthusnæringen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

Regjeringen har tidligere gitt støtte til blomsterproduksjon i drivhus for å kompensere for de høye strømprisene. Nå har forslaget om å forlenge denne støtten vært ute på høring. Det er bestemt at den blir videreført ut mars 2023.