Kredittilsynet med merknader til Sponsor Service-revisjon