Koronarapport: Kommuneoverlegene var ikke godt nok rustet