Reiss-Andersen: Abiy tilhører en ny generasjon afrikanske ledere

foto