Asylmottak skal gi politiet informasjon om beboere