Situasjonen normalisert på Troll-rigg etter gasslekkasje