Jussprofessor: Jensen burde ikke leid hytte av Johan H. Andresen