Utenriksdepartementet tar avstand fra SIANs koranbrenning