Oslo: Hvem som helst kan ringe anonymt, og dette utnyttes av de kriminelle.

Ingen kan spore en samtale fra telefoner med NetComs kontantkort hvis kunden ikke selv har valgt å registrere seg. Pinkode og nummer ligger i startpakken.

Økokrim mener at NetCom har brutt sin konsesjonsavtale og har klaget saken inn for Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet. Saken ligger nå til behandling hos Riksadvokaten, melder NRK.

- Det er klart at regelverkets intensjon er at teletilbyderne skal kjenne identiteten på abonnentene sine, og dette er ikke tilfelle her, sier førstestatsadvokat Inger Marie Sunde i Økokrim til NRK.

Ifølge Sunde skal det være svært mange kriminelle som bruker nettopp NetComs kontantkorttjeneste for å ringe anonymt. Det skal være spesielt vanlig i narkotikamiljøet. NetCom mener at de ikke bryter loven.

- Vi opererer ikke med et ulovlig kontantsystem. Vi har adgang til ikke å registrere våre kontantkunder. Vi ønsker selvfølgelig at alle vår kontantkunder skal være registrert, men noen velger altså ikke å være det, sier informasjonssjef Guri Wormdahl i NetCom.

I motsetning til NetCom krever Telenor registrering av sine kontantkortkunder, og de sjekkes opp mot folkeregisteret før nummeret blir aktivert.