Fredagens snittpris per kWh er 14,2 øre høyere enn torsdag og 75,1 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen fredag på 57,6 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 23 og 00. Den er 0,9 øre lavere enn torsdag og 94,6 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørvest-Norge vært 93,1 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting fredag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 34,6 øre per kWh mellom klokken 1 og 2 på natten.