Lørdag ettermiddag konstaterte fagsjef Jan Fitje Hoffmann i Politiets sikkerhetsstjeneste (PST) at norske myndigheter ikke har god kontroll over asylankomstene som kommer inn over norske grenser.

- Men det er for tidlig å trekke noen sammenheng mellom mange asylankomster og økt fare for terror, sa Fitje Hoffmann til Adresseavisen lørdag.

Følg Adresseavisens livestudio om utviklingen i Paris direkte her.

Beordret ny trusselvurdering

Nå har justisminister Anders Anundsen (Frp) beordret PST til å gjennomføre en ny trusselvurdering.

Det er nettopp faren for at IS-sympatisører kommer til Norge under dekke av å være asylsøkere, justisministeren vil ha vurdert på nytt.

- Med den strømmen som er nå, er det vanskelig å gjennomføre de intervjuene og registreringene det er behov for. Derfor har jeg bedt PST om å komme med en egen trusselvurdering knyttet til akkurat den problemstillingen, sier Anundsen til NRK.

Åpne grenser

En av terroristene i Frankrike kan ha vært en syrer som ble registrert som flyktning i Hellas og Serbia i oktober.

Det er imidlertid ikke brakt på det rene om passet som ble funnet ved ham, er ekte, eller om det faktisk tilhørte terroristen.

Mens Frankrike allerede lørdag formiddag stengte sine grenser og innførte unntakstilstand, har Norge valgt å beholde sitt nivå på grensene med såkalt «forsterket ID-kontroll».

Da angrepene rammet Paris fredag kveld, kalte PST inn forsterkninger. Gjennom hele natten jobbet man i hovedkvarteret i Nydalen i Oslo med å avklare mulige forbindelser eller om Paris-angrepet får avleggere i Norge.

Da Adresseavisen intervjuet Fitje Hoffmann lørdag ettermiddag, var han tydelig om situasjonen ved de norske grenseovergangene og de mange tusen asylankomstene.

- Har Norge god nok kontroll på de mange tusen asylankomstene som hver uke passerer grensen til Norge?

- Vi kan ikke si at vi har god kontroll på alle som kommer. Det er ikke vi som kontrollerer. Grensene er åpne og det kommer veldig mange uten ID-papirer, sa Fitje Hoffmann.

Siler i kvoteflyktninger

I tillegg til godt og vel 30 000 asylankomstene som er ventet til Norge i år og neste år, skal Norge hente 8000 kvoteflyktinger fra FN-systemet. Norge er i full gang med å velge og hente de første puljene.

I motsetning til de over 30 000 asylankomstene som kommer direkte til Norge, har Politiets utlendingsenhet og PST stålkontråll på kvoteflyktigene.

PST bekreftet lørdag at de er i Midtøsten som en del av utvelgelsesteamet som siler kvoteflyktninger.

- Der vi har mulighet til å være med, påvirker vi uttak, sa Fitje Hoffmann.

«Lite sannsynlig»

6. november la PST ut en pressemelding i forbindelse med asylstrømmen til Norge i høst.

Der skrev sikkerhetstjenesten at de gjør «kontinuerlige» urderinger av konsekvenser for trusselbildet som følge av det økte antallet asylsøkere som ankommer Norge.

«Asylsøkere med tilknytning til ekstrem islamisme fremstår fortsatt ikke som en akutt terrortrussel mot Norge. Trusselen fra ekstrem islamisme kommer først og fremst fra personer som er født eller oppvokst i Norge, og som har blitt radikaliserte her», skrev PST da.

«PST vurderer fortsatt at det per i dag er lite sannsynlig at det norske asylinstituttet blir brukt av grupper som ISIL/al-Qaida til å sende personer med en forhåndsbestemt voldsintensjon til Norge. Dette er basert på etterretning og dermed preget av usikkerhet. Trusselbildet kan derfor endres relativt raskt.», ifølge PST.

Fortvilede syrere

For de mange tusener med syrere som har rømt fra IS og hjemlandet sitt er situasjonen etter angrepene i Paris om mulig blitt enda mer fortvilende.

– Vi trodde vi ville finne fred i Europa, men de fulgte etter oss, sier den 29 år gamle syreren Shazir Wajoukh til NRK.

Han kom til Norge for en måned siden. Han bor på Refstad asylmottak i Oslo og forteller til NRK hvordan han flyktet fra Syria for å komme unna terrororganisasjonen IS.

Nå tar han og andre syrere som har kommet til Norge til orde for bedre kontroll på grensen. IS-krigere som kommer til Norge i ly av å være krigsflyktninget nettopp fra IS er ødeleggende.