Journalist dømt for voldtekt av kvinnelig frilanser