Tilstanden fortsatt alvorlig for én passasjer fra Viking Sky