Alternativ sykehusplassering i Oslo møtt med kritikk