Intensivsykepleier har ikke fått vaksine fordi hun er vikar – ble smittet