Breivik føler seg latterliggjort og liten, sier psykiater