10.489 besøkte Kirkens utmeldingsside under Kirkemøtet