Et flertall støtter at Norge tar imot barn fra greske flyktningleirer

foto